Corona

heart Ludejo

Worden de maatregelen van het RIVM wel door iedereen begrepen?

Does everyone understand the measures taken by the RIVM?

Heb je ook mensen in dienst, familie of kennissen die nog geen goed Nederlands spreken? En is hun Engels ook beperkt?

We willen allemaal graag dat de maatregelen van het RIVM nageleefd worden in Nederland. Voorwaarde is wel dat iedereen deze maatregelen begrijpt! Wat als je nog niet zo lang in Nederland bent? Wat gebeurt er met mensen die niet zo goed kunnen lezen en schrijven?

(National Institute for Public Health and Environmental Protection)
Are there also people in your employ, family or acquaintances who do not speak Dutch well yet? And is their English limited, too?

We want everyone in the Netherlands to comply with the measures taken by the RIVM. But that can only happen if everyone understands these measures! What if you have not been in the Netherlands for long yet? What about people who cannot read and write very well?

We hebben wat bedacht voor deze groep mensen

We hebben de veelgestelde vragen die op de website van het RIVM gepubliceerd staan, vertaald in het Frans, Arabisch, Turks, Pools, en Spaans.
Op Youtube vind je video’s met de teksten in beeld en geluid (audio), ook in het Engels.
Het is gratis, je hoeft er ook je adres niet voor achter te laten.
Luister en kijk naar de videos.
Download de pdf’s, ze zijn speciaal voor jou en voor de mensen die je kent die dit nodig hebben.

Meer begrip is meer resultaat

Op deze manier dragen we bij aan het stoppen van de verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Als mensen begrijpen wat er gebeurt en wat er van hen verwacht wordt, zien we sneller resultaat!

We hopen op een goede gezondheid voor iedereen!

We have thought of something for this section of the population

The website of the RIVM includes a FAQ section, which we have translated into French, Arabic, Turkish, Polish, and Spanish.
YouTube also contains videos with sound (audio) and texts in image format, including English.
Access is free and you do not need to enter your personal details anywhere.
Listen and watch the videos.
Download the PDF files, which have been specially designed for you and for people you know who may need them.

The more who understand, the better

In this manner we can all contribute to stopping the spread of the coronavirus (COVID-19). When people understand what is happening and what is expected of them, we will see results faster!

We wish good health for everyone!