E-learning: what is it, and why do you need it?

E-learning. Waarschijnlijk heb je de term wel eens voorbij horen komen. De laatste paar jaar is de populariteit van deze onderwijsmethode (want dat is het in feite) enorm gegroeid. Ook in het bedrijfsleven. Dit komt voor een groot deel door de toenemende globalisering, maar ook omdat bedrijven door het inzetten van e-learning veel tijd en geld kunnen besparen. Voordat ik dieper inga op de voordelen van e-learning, eerst een wat uitgebreidere definitie.

Thanksgiving blog with a linguistic flavour/flavor

Happy Thanksgiving from everyone at Ludejo. While we were thinking about the things we are thankful for, we got distracted by linguist peculiarities. The differences between American English and British English may appear trivial to some, but if you’re working in the language industry, it’s important to be aware of the differences not only in spelling and pronunciation, but also in vocabulary and specific cultural expressions.

back to top button