Translation and Localization

Laat me eerst even uitleggen dat er verschillende, aan elkaar verwante, termen zijn die elk iets anders betekenen. In ons vakgebied bestaan veel manieren om kennis en informatie om te zetten van de ene naar de andere taal. Wanneer we spreken over vertalen, dan gaat dit over een tekst ongeveer één op één van taal X naar taal Y brengen. Een voorbeeld is een technische handleiding. “Druk op de rode knop”, wordt vertaald naar “Press the red button”.

Natuurlijk zijn hier nuances in, want een taal is gevoelig, de lezers zijn niet allemaal hetzelfde en het verschilt uiteraard welke boodschap er precies overgebracht moet worden. Te letterlijk is zelfs bij een technische vertaling niet altijd goed.

Localisatie: dan spreken we over het omzetten van de ene naar de andere taal, met inachtneming van de cultuur, de achtergrond, de plaats van de lezer/gebruiker. Een website en e-learning, maar ook software, worden gelocaliseerd. We houden dus niet alleen rekening met de boodschap, maar ook zeer met de lezer.

Je hoeft je er geen zorgen over te maken bij je aanvraag, een aanvraag voor vertaling wordt aandachtig bekeken. Wij weten zelf precies of we beter vertalen of localiseren. Deze begrippen overlappen elkaar in de realiteit ook. We overleggen met jou én met onze vertalers en komen zo tot het juiste resultaat.

Nog een stapje verder gaat: transcreatie: hierbij is van vertalen van de tekst eigenlijk geen sprake meer. Het gaat alleen nog om de achterliggende gedachte van de boodschap: hoe komt dat wat ik te vertellen heb het beste over?

Wat kunnen we concreet voor jou betekenen?

We vertalen en localiseren in veel talen en onze focus ligt op: West-Europese, Noord-Europese en Zuid-Europese talen (maar als je iets anders nodig hebt, vraag het dan gerust aan!). Vertalen doen we altijd door een vertaler en een proeflezer (iemand die de tekst nog eens heel goed op fouten controleert) na elkaar op je tekst aan het werk te zetten. Voor jouw beeld: een vertaler vertaalt gemiddeld zo’n 2500 à 3000 woorden per dag, waarna een proeflezer 1500 woorden per uur nakijkt. Onze projectmanagers coördineren je project met aandacht en zorgen dat het op tijd geleverd wordt. De QA-specialisten doen nog een laatste controle voor levering op kwaliteitsgebied. Ze controleren bijvoorbeeld of de termen in de termenlijst en de stijlgids aangehouden zijn, of de tekst geen spellings- en grammaticafouten bevat, of de interpuncties allemaal correct zijn, et cetera.

De projectmanager is je contactpersoon. Met hem of haar kun je overleggen over de juiste ‘tone of voice’ en bijvoorbeeld ook over je voorkeurstermen (we noemen dat een termbase).

We bouwen in onze software een vertaalgeheugen op, waardoor je teksten consistent zijn, ook bij een volgende opdracht. Het is ook nog eens goedkoper, omdat wat al een keer vertaald is, niet nog eens vertaald hoeft te worden en alleen op de juiste plaats in de zin gezet moet worden.