Missie als zebrabedrijf

Een zebrabedrijf, wat is dat?

Een zebrabedrijf is, net als de zebra, zowel zwart als wit. Zo’n bedrijf is winstgevend en werkt tegelijkertijd aan sociaal-maatschappelijke doelen. Dit bedrijfsmodel wordt gezien als alternatief op het op winst gerichte “eenhoornmodel” van unicorn-bedrijven. Sommige ondernemers zijn dit pad al ingeslagen, lang voordat de term bestond. Malon Hamoen-Giraldi, de oprichter van Ludejo, is zo iemand.

De 6 P’s van een zebrabedrijf:

 • Person
  Ieder teamlid is even belangrijk. Rollen zijn minder afgebakend en de mensen kunnen zelf kiezen in welke richting ze willen groeien en hoe ze hun talenten en vaardigheden willen inzetten.
 • People
  Welke impact hebben wij op de maatschappij? Kunnen wij bijdragen aan een positievere wereld, waarin meer mensen gelijke kansen krijgen? Dat doen we graag! We werken bijvoorbeeld niet voor de wapenindustrie.
 • Planet
  We zetten ons zo goed mogelijk in om deze planeet te behouden en er met zorg mee om te gaan. We werken niet voor megavervuilers en nemen zoveel mogelijk de trein als we internationaal reizen. Ecosystemen, samenwerking om die te behouden en duurzame oplossingen vinden: daar hechten we praktische waarde aan.
 • Purpose
  Ludejo is opgericht vanuit goede intenties. Het is belangrijk voor een zebrabedrijf dat het een meerwaarde creëert op lange termijn, in plaats van in te spelen op kortetermijneffecten. De intenties trekken we zo goed als we maar kunnen gelijk met de impact die we maken.
 • Prosperity
  Winst maken is niet het hoofddoel, maar slechts het middel om duurzame doelen te bereiken. Wij investeren een deel van onze winst in goede, duurzame, sociale doelen. Wij zijn financieel onafhankelijk en kunnen daardoor autonoom beslissingen nemen over de besteding van onze winst.
 • Partnership
  De laatste ‘P’ staat voor Partnership. Zebra’s zijn kuddedieren, wij werken samen met andere zebra’s om een gezamenlijk doel te bereiken.

Missie

Een zebrabedrijf zijn, heeft ook alles te maken met de missie. Een corporate missie heeft vaak een groei- of economisch aspect in zich. Denk aan: “Het is onze missie onze klanten te helpen hun omzet te vergroten en marktleider te worden”. Een zebrabedrijf ziet de wereld niet verticaal, maar juist breed. De gedachte is: Welke impact heeft ons bedrijf en wat kunnen wij bijdragen aan een mooiere, betere wereld?

Een zebra is niet zwart met witte strepen en ook niet wit met zwarte strepen. In plaats van zoveel mogelijk geld verdienen voor de aandeelhouders of een social entrepreneur zijn, bevindt een zebrabedrijf zich in het midden. Er wordt door eigen talenten en vaardigheden in te zetten geld verdiend, waar alle betrokkenen in het bedrijf van profiteren (niet alleen de aandeelhouder(s)). Tegelijkertijd zijn er partnerschappen, wordt er soms aan ruilhandel gedaan en wordt er een deel van de gegenereerde omzet gegeven aan de samenleving of de planeet. Zo blijft het stromen, zowel in materieel als immaterieel opzicht.

Ludejo’s missie:

Het beschikbaar maken van informatie en kennis op zo’n manier dat het voor alle mensen begrijpelijk is. Het maakt daarbij niet uit welke opleidingsniveaus zij hebben, uit welke cultuur zij komen, welke religie zij belijden, welke beperkingen zij hebben of welke taal zij spreken.

Sociale winst

Een zebrabedrijf rekent niet op exponentiële groei, maar wel op duurzame winstgevendheid.
Een zebrabedrijf is winstgevend maar vergeet zijn sociale missie niet.
Zebrabedrijven streven niet naar een monopolie, maar naar een zo hoog mogelijke collectieve output. En om dit te bereiken, bundelen zij hun krachten.

“Ludejo is gebouwd op een fundament van liefde. We houden van ons beroep, onze klanten en ons team. We houden ervan nieuwe oplossingen, nieuwe ideeën en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. We zijn niet bang om onconventionele methoden te hanteren om onze klanten te helpen. We zijn sociaal betrokken en verliezen het menselijke element in het midden van alles nooit uit het oog. Wij zijn partners. Deze liefde is onze motivatie.”

Malon Hamoen-Giraldi

back to top button